VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

29

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Thực hiện Nghị định số: 44/2016/NĐ/CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường, để nâng cao kiến thức, năng lực về An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty; nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; ngày 21/9/2022, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã phối hợp với Trung tâm quốc gia về an toàn vệ sinh lao động tổ chức lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động của toàn Công ty.

Tại khóa huấn luyện, các học viên được truyền đạt các nội dung: một số văn bản quy phạm pháp luật trong an toàn vệ sinh lao động; nội dung trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp: quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở lao động; kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của yếu tố độc hại có trong môi trường lao động đối với sức khỏe; chế độ trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong ngành cấp thoát nước. Các kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm các yếu tố độc hại, các yếu tố nguy hiểm, nguyên nhân gây tai nạn, các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Khóa huấn luyện giúp học viên nâng cao kiến thức trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng như cách phòng tránh và bảo vệ sức khỏe cho CBCNV tại đơn vị được tốt hơn, yên tâm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty./.

Thùy Trang

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.