VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

24

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho CBCNV về giao tiếp ứng xử, ngày 30/9/2022, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã phối hợp với Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho CBCNV Công ty.

Lớp bồi dưỡng đã được nghe giảng viên truyền đạt các các nội dung cơ bản: tổng quan về văn hóa ứng xử; vai trò của giao tiếp ứng xử đối với sự phát triển bền vững của Công ty; một số nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp, ứng xử; những khó khăn và cách vượt qua trong giao tiếp với khách hàng; một số tình huống và cách xử lý trong thực tế khi giao tiếp với khách hàng,…

Đây là những nội dung rất thiết thực đối với mỗi CBCNV trong quá trình công tác. Với những kiến thức, kỹ năng được trang bị sẽ giúp cho mỗi cá nhân có được những phương pháp, cách thức ứng xử đảm bảo tính lịch sử, trang trọng, phù hợp với bản sắc văn hóa của dân tộc và môi trường làm việc của Công ty. Từ đó, góp phần xây dựng và phát triển Công ty theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại.

Một số hình ảnh của Lớp Bồi dưỡng:

Thùy Trang

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.