Công bố thông tin định kỳ

Ngày 29/03/2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 55/CTN1-TV về việc công bố thông tin định kỳ trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội

Chi tiết văn bản: Xem tại đây!