Thông báo về việc áp dụng hình thức thanh toán tiền sử dụng nước qua dịch vụ Smart Banking của BIDV