Thông báo về việc thanh toán tiền nước trong giai đoạn cách ly Xã hội

Kính gửi Quý khách hàng, dưới đây là thông báo của Công ty trong việc thanh toán tiền sử dụng nước của Quý khách hàng trong giai đoạn cách ly Xã hội theo chỉ thị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. (Các khách hàng thu tại nhà áp dụng trong khu vực Vĩnh Yên)

Toàn văn văn bản: Xem tại đây!