VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

9

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Ngày 26/5/2017, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 : Xem chi tiết  – Tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.