VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

8

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Công bố kết quả của chương trình đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 như sau: 1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Xem tại đây 2. Nghị quyết phiên họp thứ nhất hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: Xem tại đây 3. Quyết định chủ tịch hội đồng quản trị: Xem tại đây 4. Bản cung cấp thông tin HĐQT & BKS :

5. Biên bản họp BKS công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Xem tại đây

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.