Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

0

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

thongbao

Nghị quyết của hội đồng quản trị v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 

nghiq

 

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.