VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

3

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Kính gửi quý Cổ đông.

Sau đây là văn bản đính chính tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết kính mời quý cổ đông xem tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.