VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

7

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Ngày 03/03/2022, CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 01/CTN1-NQ-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết: Xem tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.