Công bố thông tin: V/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc

2

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nghị quyết HĐQT V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc: Chi tiết tại đây!

Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc: Chi tiết tại đây!

Thông tin về nhân sự: Chi tiết tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.