VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

44

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

5/5 - 1 bình chọn

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở; là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/ĐUCTN1, ngày 12/5/2022, về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 8/6/2022 đến hết ngày 13/6/2022, Đảng uỷ Công ty đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội các chi bộ đều đã thực hiện 2 nội dung quan trọng là: tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu Bí thư, phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo chính trị đã gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các chi bộ với kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiểm điểm của cấp ủy các chi bộ đã thể hiện tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá đúng mức kết quả hoạt động của Bí thư, phó Bí thư chi bộ. Đại hội các chi bộ cũng đã tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ, đơn vị. Trọng tâm là việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ Đại hội các chi bộ đã bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Nhân sự được giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ đều đảm bảo các yêu cầu, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn và tuổi theo quy định của Đảng.

Với tinh thần và trách nhiệm cao, cấp uỷ các chi bộ cùng toàn thể đảng viên sẽ phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra./.

Thùy Trang

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

5/5 - 1 bình chọn

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.