VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

18

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Kính gửi quý cổ đông!

Dưới đây là văn bản công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022.

Toàn văn văn bản: Xem tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.