VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

18

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Sau đây toàn văn văn bản về Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính và giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm 2022

Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính năm 2022: Chi tiết tại đây!

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2022: Chi tiết tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.