VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

73

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

5/5 - 2 bình chọn

Ngày 23/11/2023, Đảng ủy Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai các Quy định của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu của tỉnh.

Tại hội nghị, gần 60 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty đã được nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình bày, quán triệt việc triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 23/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân.

Sau hội nghị, Đảng ủy Công ty sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn đã được quán triệt.

Thuỳ Trang

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

5/5 - 2 bình chọn

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *