VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

40

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

BC số 30-BC-CTN1 ngày 26-01-2024 báo cáo tình hình quản trị Cty năm 2023

PHỤ LỤC I. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Phụ lục I Danh sách người có liên quan của Công ty ( Bản rút gọn)

PHỤ LỤC II. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Phụ lục II Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Bản rút gọn)
Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *